หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 1
พิมพร รวดเร็ว​
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.บ้านกาศประชานุเคราะห์    จ.แพร่
นางสาวศศิธร ศรีจันทะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เนินสง่าวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสาวชมัยพร คงทรัพย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองหลวง    จ.สมุทรปราการ
นายภุชงค์ พุดกุเรือ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดประชานิมิตร    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุนัน นาคสุขปลั่ง
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสมจิตต์ สุภประเวศ
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,370,099 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,300,939 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,948,565 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,531,346 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,441,011 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,037,624 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,867,752 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,699,585 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,688,871 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,578,247 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,550,178 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,529,895 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,502,218 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,447,274 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,413,663 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คณะครูโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา ร่วมอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านอาจารย์มนูญ มุกข์ประดิษฐ์
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา | 28 ก.ค. 59
จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอหาดสำราญ
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 28 ก.ค. 59
29 กรกฎาคม 2559 วันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ร.ร.บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา พบกับกิจกรรมและการแสดงมากมายเกี่ยว
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา | 28 ก.ค. 59
ขอเชิญร่วมงานเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2559
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง | 28 ก.ค. 59
คำสั่งที่ 106/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “6 สัปดาห์ประชามติ”
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 28 ก.ค. 59
ประชาสัมพันธ์มิวสิควิดีโอเพลง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 28 ก.ค. 59
คณะกรรมการประเมินสถาบันยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม | 28 ก.ค. 59
โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี
โรงเรียนบ้านติเตะ | 28 ก.ค. 59
รางวัลชนะเลิศ กีฬาเทควันโด
โรงเรียนวิชชานารี | 28 ก.ค. 59
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาคีรีราษฎร์เกมส์
โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา | 28 ก.ค. 59
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนแตลศิริวิทยา | 28 ก.ค. 59
กิจกรรมบูรณาการ
โรงเรียนแตลศิริวิทยา | 28 ก.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ | 28 ก.ค. 59
เชิญทุกท่านร่วมบริจาคเลือดเพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิรา
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร | 28 ก.ค. 59
มิวสิควิดีโอ "ดีใจได้เรียนฟรี" (ลุงตู่จัดให้)
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง | 28 ก.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 27/07/59
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 28 ก.ค. 59
ประกาศโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเท
โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย | 28 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระดับก่อนประถมศึกษาแ
โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย | 14 ส.ค. 58
วันนี้ศกศ.4 ขอขอบคุณสำหรับสิ่งของที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มามอบสิ่งของให้กับเด็กๆ ศกศ.4
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 27 ก.ค. 59
CRS Project โครงการพี่สอนน้อง "ปลูกปัญญา อาสาพาเรียน" จากบริษัท SUMSUNG
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม | 27 ก.ค. 59
การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม | 27 ก.ค. 59
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถ
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม | 27 ก.ค. 59
นายวิชาญ ทองดา พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิ
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม | 27 ก.ค. 59
วันที่27 กรกฎาคม 2559 ศกศ.4 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มามอบของให้กับนักเรียน ศกศ.4
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 27 ก.ค. 59
จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอห้วยยอด
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 27 ก.ค. 59
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
โรงเรียนนาสักวิทยา | 27 ก.ค. 59
คณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร เดินเชิญชวน ออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร | 27 ก.ค. 59
การฝึกทบทวนครูผู้สอนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2559
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร | 27 ก.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม | 27 ก.ค. 59
การออกเสียงประชามติ 2559
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย | 27 ก.ค. 59
การสมัครสอบคัดเลือกทุน พสวท. มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 27 ก.ค. 59
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กชชฎาณิศ วรรณโก รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพธรรมะ
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา | 27 ก.ค. 59
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม พ.ศ. 2559 - 2562
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม | 27 ก.ค. 59
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม | 27 ก.ค. 59
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม | 27 ก.ค. 59
ประกาศ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2557-2558
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 27 ก.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 14 ก.ค. 59
รร.เคนเน็ตฯเจ้าภาพร่วม...
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 27 ก.ค. 59
คำสั่งที่ 104/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ระดับชั้น ม.1 (ฝ่ายวิชาการ)
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 27 ก.ค. 59
รำถวายพระพร 12สิงหาคม ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา | 27 ก.ค. 59
ติดตามข่าวสารงานจักสาน บ้านครูอ๊อด ได้ที่...
โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี | 26 ก.ค. 59
หนังสือประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) | 26 เม.ย. 59
คู่มือการร้องเรียนสำหรับประชาชน
โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) | 01 ก.ย. 58
แผนผังประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนวัดวังตะกูฯ
โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) | 24 ส.ค. 58
แผนผังการขอใบรับรองการศึกษาของโรงเรียนวัดวังตะกูฯ
โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) | 24 ส.ค. 58
แผนผังการขอรับหนังสือรับรองสิทธ์โรงเรียนวัดวังตะกูฯ
โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) | 24 ส.ค. 58
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณชไมพร พรหมแก้ว พร้อมคณะ ที่มีความอนุเคราะห์มาเลี้ยงอาหารนักเรียน ศกศ.4
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 26 ก.ค. 59
ศูนย์อำเภอสิเกาจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 26 ก.ค. 59
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนพิบูลประชาบาล | 26 ก.ค. 59
วัสดุอุปกรณ์ที่โรงเรียนขาดแคลน
โรงเรียนวัดถ้ำเต่า | 26 ก.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 250/436 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th