หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 1
พิมพร รวดเร็ว​
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.บ้านกาศประชานุเคราะห์    จ.แพร่
นางสาวศศิธร ศรีจันทะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เนินสง่าวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสาวชมัยพร คงทรัพย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองหลวง    จ.สมุทรปราการ
นายภุชงค์ พุดกุเรือ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดประชานิมิตร    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุนัน นาคสุขปลั่ง
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสมจิตต์ สุภประเวศ
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,370,103 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,300,939 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,948,565 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,531,346 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,441,012 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,037,624 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,867,752 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,699,585 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,688,871 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,578,248 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,550,179 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,529,895 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,502,218 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,447,275 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,413,663 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผอ.ดร.ไมตรี บุญทศ และคณะครูชุมชนบ้านศรีฐาน ไปร่วมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติ วัดศรีฐานนอก ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน | 13 ก.ค. 59
รับมอบคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) | 12 ก.ค. 59
แห่เทียนพรรษา
โรงเรียนบ้านโคกวัด | 12 ก.ค. 59
ครอบครัวสิทธิพันธ์ พร้อมด้วยสกุลคงเกลี้ยง ที่มีความเมตตา มาเลี้ยงอาหารกลางวัน
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 12 ก.ค. 59
รณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล | 12 ก.ค. 59
โรงเรียนกระเทียมวิทยา เป็นศูนย์ฝึก นศท.ศูนย์ผึกที่5 ระหว่างวันที่ 3-15 ก.ค.59
โรงเรียนกระเทียมวิทยา | 12 ก.ค. 59
โรงเรียนกระเทียมวิทยา สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/59 วันที่ 21-22 ก.ค.59
โรงเรียนกระเทียมวิทยา | 12 ก.ค. 59
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา | 12 ก.ค. 59
การเคลื่อนย้ายอาคารหลังแดง แบบกรมสามัญ ร.อ.7
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร | 12 ก.ค. 59
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม | 12 ก.ค. 59
การเคลื่นอย้ายอาคาร ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร | 12 ก.ค. 59
อย.น้อย โครงการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร | 12 ก.ค. 59
ประกาศผลฟุตบอลยูโร2016
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม | 12 ก.ค. 59
11 กรกฏาคม 2559 กิจกรรมรณรงค์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญของไทย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 12 ก.ค. 59
รด.จิตอาสาเคนเน็ตฯรณรงค์ลงประชามติ
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 12 ก.ค. 59
การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัด
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 12 ก.ค. 59
ประกาศโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฏร์รังสรรค์ | 12 ก.ค. 59
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฏร์รังสรรค์ | 12 ก.ค. 59
โครงการยุวชนประกันภัยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จากโรงเรียนชาติต
โรงเรียนชาติตระการวิทยา | 12 ก.ค. 59

โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 12 ก.ค. 59
[ข่าวประกาศ]รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 12 ก.ค. 59
มีนาคม 2559
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 12 ก.ค. 59
เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 02 มิ.ย. 58
กิจกรรมประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2559 เวลา 13
โรงเรียนบ้านเนินทอง | 11 ก.ค. 59
กิจกรรมอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน (ค่ายพุทธบุตร) โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ต้นแบบ โ
โรงเรียนบ้านเนินทอง | 11 ก.ค. 59
สรุปเหรียญ กีฬานักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 9 ปี 2559
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา | 11 ก.ค. 59
ศกศ.4 ขอขอบคุณ นางจุรีรัตน์ วรปกรณ์กิจ และนางวาสนา นานอน ที่มาเลี้ยงอาหารฯ
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 11 ก.ค. 59
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศได้รับผลการดำเนินงานสถานศึกษาโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษ
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ | 11 ก.ค. 59
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษาประจำปี 2559
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 11 ก.ค. 59
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-net ระดับชั้น ม.3 สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนนาอินวิทยาคม | 11 ก.ค. 59
โล่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ NT ระดับชั้น ป.3 สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนนาอินวิทยาคม | 11 ก.ค. 59
การแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่องรามเกียรติ์
โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ | 11 ก.ค. 59
โครงการโรงเรียนโรงหนัง
โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ | 11 ก.ค. 59
โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้รับรางวัลดีเยี่ยม Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ของส
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม | 11 ก.ค. 59
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน Story telling ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม | 11 ก.ค. 59
เรียนออนไลน์กับ มอ.
โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ | 11 ก.ค. 59
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยศาสตร์ระดับประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้ไปแสดงในงาน international exhibiti
โรงเรียนนาอินวิทยาคม | 11 ก.ค. 59
รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเครษฐกิจพอเพียงประจำปี 25
โรงเรียนนาอินวิทยาคม | 11 ก.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ | 08 ก.ค. 59
ผอ.เคนเน็ตฯมอบเกียรติบ้ตรทีมอบรมโครงการเพาะพันธ์ปัญญาฯ
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 11 ก.ค. 59
เคนเน็ตฯคว้าชนะเลิศอันดับที่๑หนังสือเล่มเล็กวิชาการฯ
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 11 ก.ค. 59
เคนเน็ตฯชนะเลิสอันดับที่๑รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จ.ลำปาง
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 11 ก.ค. 59
ดาวน์โหลดตัวอย่างแผนการสอน บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงจากการอบรมในวันที่ 8 กรกฏาคม 2559
โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 | 11 ก.ค. 59
นักฟุตบอลโรงเรียนอ่อนวิมลราษฎณ์วิทยา มอบรางวัลแห่งความสำเร็จไว้ให้โีงเรียน กับการแข่งขันฟุตบอล โครงก
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา | 11 ก.ค. 59
เยี่ยมเยียนคริสตจักรแก้วเมืองมูล
โรงเรียนวิชชานารี | 11 ก.ค. 59
โครงการอบรมสัมมนาการประกาศพระกิตติคุณในโรงเรียนอย่างเกิดผล
โรงเรียนวิชชานารี | 11 ก.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ.ใต้ถุนสูงและอ
โรงเรียนบ้านหญ้าคา | 05 มี.ค. 58
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนบ้านหนองกา | 10 ก.ค. 59
มีวินัย
โรงเรียนบ้านหนองกา | 10 ก.ค. 59
กีฬาดี
โรงเรียนบ้านหนองกา | 10 ก.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 255/436 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th