หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านสําราญ
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านซองแมว
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนคารีอุปถัมภ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวิสุทธิวงศ์
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
นางสาวลำพึง คุ้มมา
ตำหแน่ง : หัวหน้าการเงินและธุรการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
นายทศพล โพธิ์คง
ตำหแน่ง : หัวหน้าหมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
นางกชพรรณ เข็มทอง
ตำหแน่ง : หัวหน้าหมวดคการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
ตำหแน่ง : หัวหน้าหมวดคศิลปะ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
นางสาวเฉลา ขวัญทอง
ตำหแน่ง : หัวหน้าหมวดสังคมและวัฒนธรรม
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
นางสาวดวงนภา นุชพุ่ม
ตำหแน่ง : หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,045,388 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,347,504 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,005,335 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,568,124 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,547,494 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,514,050 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,379,579 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,303,063 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,286,589 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,228,887 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,006,425 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 963,019 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 950,658 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 928,220 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 883,931 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แจ้ง! เลื่อนการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)
โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ | 05 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบ Onet ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.3 (รายบุคคล)
โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร | 15 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบ Onet ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.3 (ค่าสถิติโรงเรียน)
โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร | 15 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบ Onet ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ป.6 (รายบุคคล)
โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร | 15 มี.ค. 58
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนกุศลศึกษา | 15 มี.ค. 58
โรงเรรียนกุศลศึกษา ประกาศผลสอบโอเน็ตรายบุคคล ปีการศึกษา2557
โรงเรียนกุศลศึกษา | 15 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบ Onet ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ป.6 (ค่าสถิติโรงเรียน)
โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร | 14 มี.ค. 58
คลองเก้านิทรรศ ครั้งที่ 1
โรงเรียนวัดคลองเก้า | 13 มี.ค. 58
ดาวน์โหลด ปพ.1 2558 70-30
โรงเรียนวัดวาลุการาม | 13 มี.ค. 58
การสั่งจองเสื้อที่ระลึก และการสั้งจองโต๊ะจีน งานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างโรงอาหาร
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ | 13 มี.ค. 58
วารสาร ฉบับที่ 6
โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม | 13 มี.ค. 58
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วันที่ 9-11 มี.ค. 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านพิงพวย
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) | 13 มี.ค. 58
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 18-20 ก.พ. 58 ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) | 13 มี.ค. 58
ประชุมเตรียมประเมินโรงเรียน 5 ดาว
โรงเรียน