หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านส้มเลา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนวัดนากุน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนพุทธิโศภน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าส้ม
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านสันติคาม
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนปีติธรรมานุสรณ์(สิงหเสนีอุปถัมภ์)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
สพป.สระบุรี เขต 2
นายสุเวทย์ ต่อโชติ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดพิกุลเงิน    จ.นนทบุรี
นางจรัสศรี วะยาคำ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านส้มเลา    จ.เพชรบูรณ์
นางอัจฉรา บุญมากช่วย
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)    จ.ยะลา
นายบำรุง หวาสกุล
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)    จ.ยะลา
นายสุพล อูปแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดพิกุลเงิน    จ.นนทบุรี
นางจิตรวรรณ อู่นาท
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ชาติตระการวิทยา    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 4,472,336 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,027,807 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,731,938 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,264,022 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,843,551 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,676,207 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,632,485 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,509,346 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,446,891 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,438,493 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,368,411 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,321,730 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,224,178 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,179,631 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอเชิญร่วมงาน "รวมน้ำใจสู่ลูกรัก ครั้งที่ 2" วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559
โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว | 25 ก.พ. 59
ทำบุญ ณ ค่ายอาสา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ก.พ. 59
ประชุมโครงการ หนึ่งสถานพินิจฯห้าสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน
โรงเรียนวิชชานารี | 25 ก.พ. 59
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ขอเชิญชวนร่วมงานฉลองป้ายโรงเรียนพระราชทาน และงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ที่โรงเรี
โรงเรียนบ้านคลองลาน | 25 ก.พ. 59
โครงการรับจักรายานพระราชทาน
โรงเรียนละทายวิทยา | 25 ก.พ. 59
มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ก.พ. 59
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ก.พ. 59
งานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบพัฒนาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา | 24 ก.พ. 59
งานวิจัย : การประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา | 24 ก.พ. 59
ันักเรียน ม.6 นำเสนองาน...กิจกรรมอาสาพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โรงเรียนละทายวิทยา | 24 ก.พ. 59
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา | 24 ก.พ. 59
แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 24 ก.พ. 59
กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 24 ก.พ. 59
นักเรียนกล่าวรายงานและมอบของที่ระลึกให้ประธานสภากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 24 ก.พ. 59
นักเรียนโรงเรียนพิชัยพัฒนา มอบของที่ระลึกแก่ท่านผู้ว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 24 ก.พ. 59
ท่านศึกษานิเทศก์ เยี่ยมชมผู้แทนนักเรียน วาดภาพศิลปะวันเด็ก
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 24 ก.พ. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าขนอน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านท่าขนอน | 24 ก.พ. 59
กีฬาสีอนุบาล
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 24 ก.พ. 59
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 24 ก.พ. 59
กิจกรรมวันคริสต์มาส
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 24 ก.พ. 59
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 24 ก.พ. 59
ถวายอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 24 ก.พ. 59
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโคกวัด | 24 ก.พ. 59
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนม.ต้นเข้าค่ายมหาเจษฎา สัตหีบ
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม | 24 ก.พ. 59
ขอเชิญผู็ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ ร่วมประช
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง | 24 ก.พ. 59
ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ 59
โรงเรียนอมตวิทยา | 24 ก.พ. 59
ประกาศผลการสอบห้องเรียน EC ระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอมตวิทยา | 24 ก.พ. 59
ประกาศผลการสอบห้องเรียน EC ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอมตวิทยา | 24 ก.พ. 59
รับสมัครนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 24 ก.พ. 59
ร่วมทำบุญกิจกรรม “วันมาฆบูชา”
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 24 ก.พ. 59
ปัจฉิม พี่ ม.6
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 24 ก.พ. 59
การสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 24 ก.พ. 59
กำหนดการสอบ onet ป.6 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 24 ก.พ. 59
น้อมรับพระบรมราโชวาท
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 24 ก.พ. 59
ผลการสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 34
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) | 24 ก.พ. 59
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานคณะสี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 24 ก.พ. 59
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) | 24 ก.พ. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง |
ร่วมพิธีต่อสัญญาศูนย์สอบโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง
โรงเรียนวิชชานารี | 24 ก.พ. 59
คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ | 24 ก.พ. 59
การประกวดโครงงาน IS
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 24 ก.พ. 59
ประชุมผู้ปกครองฝ่ายออทิสติก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 23 ก.พ. 59
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง | 23 ก.พ. 59
รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ รับวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 23 ก.พ. 59
สโมสรไลออนส์ลำปางได้มอบทุนการศึกษา และแว่นสายตา
โรงเรียนวิชชานารี | 23 ก.พ. 59
ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 23 ก.พ. 59
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี | 23 ก.พ. 59
เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาดป.4-6โรงเรียนชุมช­นบ้านวังเพิ่ม สพป.ขก.5ค่ายลูกเสือภูผาม่าน
โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม | 23 ก.พ. 59
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
โรงเรียนลือวิทยาคม | 23 ก.พ. 59
อนุรักษ์มวยไทย กรุงไทยสานฝัน
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 23 ก.พ. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 258/402 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th