หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,965,718 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,280,510 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,590,911 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,286,798 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,046,977 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 951,702 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 938,935 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 809,573 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 802,583 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 798,945 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 796,280 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 789,659 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 767,966 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 766,261 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โรงเรียนบ้านระเริงพร้อมที่จะประเมินโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนบ้านระเริง | 17 ก.พ. 56
ผ.อ.ดร.อมลวรรณ ศรีประเสริฐ ร่วมประกวดงาน OBEC AWARDS
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 17 ก.พ. 56
ศูนย์อินโนเทค ของ SEAMEO ประเทศฟิลิปปินส์ มาถอดบทเรียน
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 17 ก.พ. 56
ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนทศมิตร สองพี่น้อง
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 17 ก.พ. 56
ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จังหวัดชลบุรี วัน 4-7 กุมภาพันธ์ 2556
โรงเรียนบ้านตรอย | 17 ก.พ. 56
กิจกรรม เข้าค่่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านตรอย วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556
โรงเรียนบ้านตรอย | 17 ก.พ. 56
เหรียญทองอันดับ 1 ระดับประเทศ ประเภทโครงงานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม | 17 ก.พ. 56
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 4 5 สอบ LAS วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
โรงเรียนบ้านตรอย | 17 ก.พ. 56
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
โรงเรียนบ้านตรอย | 17 ก.พ. 56
ขอแสดงความยินดีกับ ครูเสมือน ดงชมภู ได้เข้าร่วมประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติ และได้รับรางวัลเหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาสะอาด | 17 ก.พ. 56
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดหนุ่มสาวสมัยใหม่ ต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนบ้านศิลา | 17 ก.พ. 56
โรงเรียนบ้านศาลา คว้ารางวัล รองชนะเลิศอับดับที่ ๑ โครงงานคุณธรรม
โรงเรียนบ้านศาลา | 17 ก.พ. 56
หน้าใบฎีกา โหลดได้ครับ
โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) | 16 ก.พ. 56
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือแบบบูรณาการ
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต | 16 ก.พ. 56
การสอบราคาจ้างอาคารเอนกประสงค์ สปช.๒๐๓/๒๖
โรงเรียนวัดนานอน | 16 ก.พ. 56
ขอรับเงินสนับสนุนทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน 2556
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 16 ก.พ. 56
อัดรายการ
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 16 ก.พ. 56
โรงเรียนจัดงานวันกองทุนข้าวเปลือก 15 กุมภาพันธ์ 2556
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 16 ก.พ. 56
ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส ประจำปี ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด | 16 ก.พ. 56
เด็กหญิงจุฑามาศ สอนอินทร์ รางวัลเหรียญทองแดงคนเก่งภาษาไทยระดับประเทศ 2555
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 16 ก.พ. 56
ผลการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ระดับประเทศ
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี | 16 ก.พ. 56
ยินดีต้อนรับ คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิต รุ่น ๘
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 16 ก.พ. 56
ครูจเร วิฤทธิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล OBEC AWARD จากงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) | 16 ก.พ. 56
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ใ
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) | 16 ก.พ. 56
ขอเชิญบริจาค คนละ 1 บาท เพื่อช่วยเหลือครูชายแดนใต้
โรงเรียนบ้านส่องตาแล | 16 ก.พ. 56
รางวัลชนะเลิศ เล่านิทานคุณธรรม ม.ต้น ระดับประเทศ
โรงเรียนพัฒนาบาลอ | 16 ก.พ. 56
โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ | 15 ก.พ. 56
หนังสั้น ทางเลือก(หัวใจสะพายเป้)
โรงเรียนบ้านหนองบัว | 15 ก.พ. 56
หนังสั้น ของเล่นของแม่(หัวใจสะพายเป้)
โรงเรียนบ้านหนองบัว | 15 ก.พ. 56
การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2555”
โรงเรียนเมืองเดช | 15 ก.พ. 56
คนเก่งของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ | 15 ก.พ. 56
กิจกรรมเดินทางไกลและพักแรม
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 15 ก.พ. 56
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย | 15 ก.พ. 56
ต้อนรับครูบรรจุใหม่
โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย | 15 ก.พ. 56
ประกาศ รับครูอัตราจ้าง 6 อัตรา
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 15 ก.พ. 56
กิจกรรมOpen House"ตะโกบาน ณ ลานทุ่ง"วันที่ 21 ก.พ.56
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 15 ก.พ. 56
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี แผนกปฐมวัย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 (1)
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 15 ก.พ. 56
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 15 ก.พ. 56
หมายเลฃโทรศัพท์ติดต่อเขตพื้้นที่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า | 15 ก.พ. 56
ขอแสดงความยินดีกับคณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดโสมนัส ชนะเลิศการแข่งขันระบำอาเซียน
โรงเรียนวัดโสมนัส | 15 ก.พ. 56
ค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 15 ก.พ. 56
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 15 ก.พ. 56
เข้าค่ายเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สำรองและสามัญ 14 กุมภาพันธ์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 15 ก.พ. 56
ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ | 15 ก.พ. 56
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย | 15 ก.พ. 56
ตรวจรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันคณิตคิดเร็ว 24 ก.พ.56
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 15 ก.พ. 56
ตัวอย่างโครงการ งานแผนงาน ไฟล์ 3
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 15 ก.พ. 56
ตัวอย่างการเขียนโครงการ ไฟล์ 2
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 15 ก.พ. 56
ตัวอย่างการเขียนโครงการ งานแผนงาน ไฟล์ 1
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 15 ก.พ. 56
เผยแพร่ผลงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 15 ก.พ. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 258/572 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th