หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเก่า
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาซก
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดารวี
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนบ้านโขมงหัก
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าคลอก
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินทอง
สพป.ลพบุรี เขต 2
นางสาวจินตนา มนตรีวงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.พิชัยพัฒนา    จ.กรุงเทพมหานคร
นางเธียรวรรณ ศรีสมัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.พิชัยพัฒนา    จ.กรุงเทพมหานคร
ดร.จักกฤช ตรีวิชา
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อักษรประสิทธิ์    จ.ชัยนาท
นางธัญลักษณ์ สีหะวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์    จ.พิษณุโลก
นางสาวลลิตา กอบมณีย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายธีระพงษ์ สุขสกล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : บุคลากรครู
ร.ร.บ้านตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา)    จ.จันทบุรี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,423,826 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 1,949,907 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,787,428 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,370,290 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,258,327 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,174,221 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,159,750 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,134,165 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,065,423 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 938,308 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 851,133 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 787,416 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 781,181 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 760,246 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 731,160 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 17 มิ.ย. 57
โครงงานสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการละเล่นในวัยเด็ก โรงเรียนสุทธสิริโสภา
โรงเรียนสุทธสิริโสภา | 17 มิ.ย. 57
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านวังโพรง | 16 มิ.ย. 57
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญาปี ๒๕๕๗
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ | 16 มิ.ย. 57
อบรมพัฒนาวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ | 16 มิ.ย. 57
ข่าว
โรงเรียนบ้านลำทับ | 16 มิ.ย. 57
การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2014"
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 16 มิ.ย. 57
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง ให้ความรู้นักเรียน
โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต | 16 มิ.ย. 57
-ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่เรียนซ้ำ-
โรงเรียนสุไหงโกลก | 15 มิ.ย. 57
ปูชนียบุคคล
โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) | 15 มิ.ย. 57
วันไหว้ครู 2557
โรงเรียนประจันตวิทยา | 14 มิ.ย. 57
กำหนกการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดห้วงหิน วันที่ 15 มิถุนายน 2557
โรงเรียนวัดห้วงหิน | 14 มิ.ย. 57
ท่านผู้อำนวยการ สุมาลี อินทะสุข กล่าวขอบคุณวิทยุการบินเเละเเสดงความรู้สึก ต่อหน้านักข่าวเเละสื่อมว
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 14 มิ.ย. 57
นักวอลเลย์บอลดาวดังในอดีต ปริม อินทวงษ์ ถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้อำนวยการ สุมาลี อินทะสุข ท่านรองจิรวัฒน
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 14 มิ.ย. 57
เเถลงข่าว การเเข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 14 มิ.ย. 57
การแสดงบนเวที งานกาชาด ประจำปี 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา | 14 มิ.ย. 57
วันที่ 23 มิถุนายน 2557 นักเรียนรับการตรวจสุขภาพฟัน จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา | 14 มิ.ย. 57
เชิญชวนลดการใช้ไฟฟ้า วันที่ 13 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 18.30-22.30 น.
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา | 14 มิ.ย. 57
โรงเรียนวัดท่าชุมนุมได้อันดับ1 ในการสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดท่าชุมนุม | 13 มิ.ย. 57
โรงเรียนวัดท่าชุมนุม ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงาน...อันดับ 1
โรงเรียนวัดท่าชุมนุม | 13 มิ.ย. 57
โรงเรียนวัดท่าชุมนุม จะจัดกิจกรรมไหว้ครูในวันที่ 19 มิ.ย. 57
โรงเรียนวัดท่าชุมนุม | 13 มิ.ย. 57
ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 13 มิ.ย. 57
ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู 12 มิถุนายน 2557
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 13 มิ.ย. 57
ไหว้ครู
โรงเรียนวัดคลองเก้า | 13 มิ.ย. 57
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดคลองเก้า | 13 มิ.ย. 57
ส่งบุคลากรเข้าร่วมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านยวด | 12 มิ.ย. 57
การคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
โรงเรียนบ้านยวด | 12 มิ.ย. 57
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ พิธีไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านหนองสนม | 12 มิ.ย. 57
พิธีไหว้ครู รำลึกบูรพาจารย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 12 มิ.ย. 57
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนบ้านคลองกำลัง | 12 มิ.ย. 57
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านคลองกำลัง | 12 มิ.ย. 57
วันไหว้ครู 12 มิ.ย. 57
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม | 12 มิ.ย. 57
12 มิ.ย. 57 อบรมออกแบบจักสานงานศิลป์
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม | 12 มิ.ย. 57
12 มิ.ย. 57 เลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม | 12 มิ.ย. 57
วันรำลึกพระคุณครู
โรงเรียนตันหยงมัส | 12 มิ.ย. 57
รายนามผู้มอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู จำนวน 46,000 บาท
โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต | 12 มิ.ย. 57
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ | 12 มิ.ย. 57
เผยแพร่ข่าวสารการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนวัดประชานิมิตร | 12 มิ.ย. 57
วันสุนทรูภู่ 26 มิถุนายน 2557
โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย | 11 มิ.ย. 57
งานกาชาดของดีเมืองพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา | 11 มิ.ย. 57
พิธีไหว้ครู กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน และการรับน้องใหม่
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา | 11 มิ.ย. 57
การรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี15 ปี
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา | 11 มิ.ย. 57
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย | 11 มิ.ย. 57
แนะนำประธานนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ | 11 มิ.ย. 57
เชิญร่วมพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านพรุดินนา | 11 มิ.ย. 57
กำหนด การหล่อเทียนพรรษาประจำปีของโรงเรียน วันที่ 27 มิถุนายน 2557
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง | 11 มิ.ย. 57
กำหนดการถ่ายรูปนักเรียน ชั้น อ.3 ชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 วันที่ 17 มิถุนายน 2557
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง | 11 มิ.ย. 57
-ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร นักเรียนทำความดี-
โรงเรียนสุไหงโกลก | 11 มิ.ย. 57
-ประชุมจัดเตรียมงานวันอาฬหบูชา,เข้าพรรษา ที่เทศบาลสุไหงโก-ลก-
โรงเรียนสุไหงโกลก | 11 มิ.ย. 57
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายพร ภูเขาทองและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองสนม มอบทุน
โรงเรียนบ้านหนองสนม | 10 มิ.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 258/280 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th