หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านโคกศรี
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนวัดรวก(พร้อมพิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 0
โรงเรียนวัดบางขนุน(ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบางรักน้อย
สพป.นนทบุรี เขต 0
โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม
สพป.พิษณุโลก เขต 0
โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านวังด้ง
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ
สพป.ปัตตานี เขต 2
นางสาวศิริญญา ไชยโคตร์
ตำหแน่ง : อัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเมมสุวรรณาราม    จ.พิษณุโลก
นายศราวุฒิ สุพัฒน์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเมมสุวรรณาราม    จ.พิษณุโลก
นายรังสรรค์ สุขกลิ่น
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดเมมสุวรรณาราม    จ.พิษณุโลก
นายทวีป ปานเกิด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเมมสุวรรณาราม    จ.พิษณุโลก
นายสุรศักดิ์ อนุรักษ์ชนะชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดเมมสุวรรณาราม    จ.พิษณุโลก
นายเชิดพงษ์ งอกนาวัง
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.แก้งคร้อวิทยา    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,275,661 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,439,966 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,045,310 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 1,992,235 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,635,026 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,626,176 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,545,645 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,437,128 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,337,797 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,323,133 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,295,935 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,058,063 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,044,590 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,029,034 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 917,087 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้า­นวังเพิ่ม
โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม | 01 ก.ค. 58
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ | 01 ก.ค. 58
กองลูกเสือเคนเน็ตฯร่วมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 01 ก.ค. 58
เนื่องด้วยวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีได้กำหนดเป็นวัดคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 01 ก.ค. 58
โรงเรียนวัดเษตรนิคมได้รางวัลชนะเลิศกีฬาเซปักตะกร้อ ระดับเครือข่าย
โรงเรียนวัดเกษตรนิคม | 30 มิ.ย. 58
ประกาศ!! รับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ IT SUPPORT จำนวน 1 ตำแหน่ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 30 มิ.ย. 58
เชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 30 มิ.ย. 58
เตรียมรับการประเมิน 8 องค์ประกอบ
โรงเรียนพิบูลประชาบาล | 30 มิ.ย. 58
สารศรีณรงค์ ฉบับที่ 11
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย | 30 มิ.ย. 58
สารศรีณรงค์ ฉบับที่ 10
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย | 30 มิ.ย. 58
สารศรีณรงค์ ฉบับที่ 9
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย | 30 มิ.ย. 58
สารศรีณรงค์ ฉบับที่ 8
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย | 30 มิ.ย. 58
สารศรีณรงค์ ฉบับที่ 7
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย | 30 มิ.ย. 58
สารศรีณรงค์ ฉบับที่ 6
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย | 30 มิ.ย. 58
สารศรีณรงค์ ฉบับที่ 5
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย | 30 มิ.ย. 58
สารศรีณรงค์ ฉบับที่ 4
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย | 30 มิ.ย. 58
สารศรีณรงค์ ฉบับที่ 3
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย | 30 มิ.ย. 58
สารศรีณรงค์ ฉบับที่ 2
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย | 30 มิ.ย. 58
สารศรีณรงค์ ฉบับที่ 1
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย | 30 มิ.ย. 58
คำสั่งที่ 91/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (ฝ่ายปกคร
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 30 มิ.ย. 58
คณะครูและนักเรียนร่วมเดินขบวนต่อต้านยเสพติด ปี 2558
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม | 30 มิ.ย. 58
สารสัมพันธ์บ้านคลองหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2558
โรงเรียนบ้านคลองหลวง | 30 มิ.ย. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดประชานิมิตร
โรงเรียนวัดประชานิมิตร | 30 มิ.ย. 58
ปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง | 30 มิ.ย. 58
เชิญร่วมงาน.........
โรงเรียนอัลฟาติฮะห์ | 30 มิ.ย. 58
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 29 มิ.ย. 58
29 มิ.ย.58 อบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์โรงเรียน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 29 มิ.ย. 58
@Teamwork ICT.suw.ac.th
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 29 มิ.ย. 58
รายงานโครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน
โรงเรียนตลาดเปร็ง(น้อยใจบุญอุทิศ) | 29 มิ.ย. 58
เรื่อง งานทอดผ้าป่ามหากุศล ของสมาคมนักเรียนเก่าเคนเน็ตแมคเคนซี (วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2558)
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 29 มิ.ย. 58
9-10 ก.ค. 58 เชิญชมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายนาสาร
โรงเรียนนาสาร | 29 มิ.ย. 58
คำสั่งที่ ๘๖/๒๕๕๘ แต่งตั้งครูประจำชั้นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)(ฝ่ายปกครอง/S)
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 29 มิ.ย. 58
แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN
โรงเรียนวัดวาลุการาม | 29 มิ.ย. 58
คำสั่งที่ 74/2558 แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานจัดการระบบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน (ฝ่ายปกครอง)
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 29 มิ.ย. 58
คำสั่งที่ 52/2558 แต่งตั้งครูประจำชั้นปีการศึกษา 2558 (ฝ่ายปกครอง)
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 29 มิ.ย. 58
รร.เคนเน็ตฯร่วมอบรม "การพัฒนาความคิดฯ "
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 29 มิ.ย. 58
นร.รร.เคนเน็ตแม็คเคนซีไดัรับคัดเลือกเยาวชนต้นแบบ
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 29 มิ.ย. 58
นร.รร.เคนเน็ตแม็คเคนซีเป็นตัวแทนระดับประเทศ
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 29 มิ.ย. 58
โรงเรียนกุศลศึกษาได้รับเกียรติบัตรผลทดสอบทาง o-net ระดับเหรียญทองแดง ปี 58
โรงเรียนกุศลศึกษา | 29 มิ.ย. 58
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมงานกีฬาสีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่โรงเรียนบ้านคลองลาน
โรงเรียนบ้านคลองลาน | 29 มิ.ย. 58
เรื่อง งานทอดผ้าป่ามหากุศล ของสมาคมนักเรียนเก่าเคนเน็ตแมคเคนซี (วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2558)
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 29 มิ.ย. 58
แจ้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดำเนินการสอบย่อยครั้งที่ 1 รายวิชา ง22101
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 29 มิ.ย. 58
วันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน | 28 มิ.ย. 58
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “To Be Number One”
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 27 มิ.ย. 58
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 27 มิ.ย. 58
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างประเทศ)
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 27 มิ.ย. 58
ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนอนุบาลญาริดา | 26 มิ.ย. 58
دقائق رمضان - الحلقة الرابعة - سراق رمضان
โรงเรียนอัลฟาติฮะห์ | 27 มิ.ย. 58
دقائق رمضان - الحلقة الثالثة - للصائم فرحتان
โรงเรียนอัลฟาติฮะห์ | 27 มิ.ย. 58
دقائق رمضان - الحلقة الثانية - صيام القلب
โรงเรียนอัลฟาติฮะห์ | 27 มิ.ย. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 258/341 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th