หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบึงเทพยา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
นางสายรุ้ง มณีอินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางสาวลัดดา กระแสทรง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี    จ.ลพบุรี
นายกชกษิดิศ ฟักนุช
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายบุคลากร
ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางสาวสุภารัตน์ ผลมะม่วง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการ
ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางสาวพาสุข เกียรติ์อนันต์ชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางสาวศรัญยา ชายเหตุ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านปางขนุน    จ.นครสวรรค์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,091,367 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,202,809 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,871,732 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,516,541 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,363,998 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,969,130 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,819,054 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,677,874 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,613,194 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,506,400 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,504,274 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,479,522 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,459,222 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,350,305 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,288,368 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กิจกรรมหน้าเสาธง 02/06/59
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 02 มิ.ย. 59
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านจรเข้มาก มาประชุมพร้อมกัน
โรงเรียนบ้านจรเข้มาก | 02 มิ.ย. 59
กิจกรรมโรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) | 02 มิ.ย. 59
กิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) | 02 มิ.ย. 59
กิจกรรมโรงเรียน 5 ส.
โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) | 02 มิ.ย. 59
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบสองภาษาอังกฤษ (EBE)
โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) | 02 มิ.ย. 59
กิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) | 02 มิ.ย. 59
แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 02 มิ.ย. 59
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 01 มิ.ย. 59
กิจกรรมสภานักเรียน
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 01 มิ.ย. 59
หนึ่งสถานพินิจ ห้าสถานศึกษา
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 01 มิ.ย. 59
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนนาอินวิทยาคมปีการศึกษา 2559
โรงเรียนนาอินวิทยาคม | 01 มิ.ย. 59
วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ประจำปี 2559
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม | 01 มิ.ย. 59
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านสระไม้แดง | 01 มิ.ย. 59
SAR รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ๒๕๕๘ (ฉบับแก้ไข)
โรงเรียนบ้านสระไม้แดง | 01 มิ.ย. 59
กิจกรรมหยุดทุกอย่างเพื่ออ่าน 01/06/59
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 01 มิ.ย. 59
โครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2559
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด | 01 มิ.ย. 59
แบบประเมินตนเองของนักเรียน SDQ-EQ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 01 มิ.ย. 59
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ รร.ควนโดนวิทยา
โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา | 01 มิ.ย. 59
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง | 01 มิ.ย. 59
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฏร์วิทยาจัดกิจกรรมเสริมอาชีพระหว่างเรียน ทำขนมถ้วยฟู
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา | 01 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม | 01 มิ.ย. 59
กำหนดการ พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 01 มิ.ย. 59
กำหนดการเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 มิถุนายน 2559
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 01 มิ.ย. 59
มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ 9 -10 มิถุนายน 2559
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 01 มิ.ย. 59
แจ้งวาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 2 มิถุนายน 2559
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 01 มิ.ย. 59
3 มิถุนายน 2559 08.00-16.00 น.ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน | 01 มิ.ย. 59
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองมะขาม | 01 มิ.ย. 59
รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนบ้านคลองมะขาม | 01 มิ.ย. 59
สัมพันธ์ชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา | 01 มิ.ย. 59
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี | 01 มิ.ย. 59
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี | 01 มิ.ย. 59
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 01 มิ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ผู้ลงสมัครประธานนักเรียน 2559
โรงเรียนโรงเรียนชินนุกูลวิทยา | 01 มิ.ย. 59
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล ยกอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ แต่...
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม | 31 พ.ค. 59
ปีนี้มีนักเรียน 7 คน ได้รับทุนการศึกษา 1,200 บาท ทุกเดือน จากคุณนฤมล บุญศรีสวัสดิ์ ผู้ใจบุญ ครับ
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม | 31 พ.ค. 59
การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม น่ารักจัง
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม | 31 พ.ค. 59
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เริ่มแล้วครับ
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม | 31 พ.ค. 59
กิจกรรมห้องบริบาล โรงเรียนกวางตง
โรงเรียนกวางตง | 31 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรครูอัตราจ้าง
โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง | 31 พ.ค. 59
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม | 31 พ.ค. 59
ประกาศผลการรับสมัครยามรักษาความปลอดภัย
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 31 พ.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา | 31 พ.ค. 59
รักการออมกับโรงเรียนธนาคารบ้านจรเข้มาก
โรงเรียนบ้านจรเข้มาก | 31 พ.ค. 59
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนวิชชานารี | 31 พ.ค. 59
แข่งภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดท่าพูด | 31 พ.ค. 59
การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับสถานศึกษา
โรงเรียนวัดท่าพูด | 31 พ.ค. 59
รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม | 31 พ.ค. 59
พิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 31 พ.ค. 59
ธนาคารออมสิน สาขาพัทลุง มอบทุนการศึกษา
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 31 พ.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 258/427 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th