หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์"
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 0
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 0
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
สพป.ภูเก็ต เขต 0
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
สพป.หนองคาย เขต 3
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๗(บ้านท่าฉนวน)
สพป.ชัยนาท เขต 0
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
นางอมรา เพทาย
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
นายยุทธนา แก้วรักษ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
นายเพลิง ขุนชิต
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
นายจักรพงษ์ ทองประดับ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
ดร. สุวณี อึ่งวรากร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
นางสาวจิรประภา เกรียงไกร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์"    จ.ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,558,187 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 2,814,479 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,586,124 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,351,189 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,107,212 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,700,400 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,573,880 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,562,391 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,382,664 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,380,108 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,379,707 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,177,167 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,148,947 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,092,137 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,081,352 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต
โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต | 01 ต.ค. 58
ผลสอบปลายภาคเรียน ค22101 ม2/1,2/2,2/5,2/9 >>>>>> ครูยุทธ์สพร รักสิงห์
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 01 ต.ค. 58
สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา | 01 ต.ค. 58
แจ้งรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 01 ต.ค. 58
แสดงผลงาน"เพชรเสมา ยะลา1"
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง | 01 ต.ค. 58
นำเสนอผลงานเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง | 01 ต.ค. 58
โรงเรียนบ้านพิงพวยฯจัดโครงการพัฒนาทีมงาน(ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) | 01 ต.ค. 58
แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2/58 เปิดเรียนวันที่ 26 ตุลาคม 2558 นักเรียนทุกระดับชั้น อนุบาล - มัธยม
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 01 ต.ค. 58
แจ้งการปิดภาคเรียนที่ 1/58 ระหว่างวันที่ 3-25 ตุลาคม 2558
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 01 ต.ค. 58
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 30 ก.ย. 58 ถึงวันที่ 1-2 ต.ค. 58 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 01 ต.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฏร์รังสรรค์ | 01 ต.ค. 58
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 30 ก.ย. 58 ถึงวันที่ 1-2 ต.ค. 58 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 01 ต.ค. 58
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม สำหรับครู
โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ | 30 ก.ย. 58
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม สำหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ | 30 ก.ย. 58
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่ อุตรดิตถ์เขต 1 ของโรงเรียนหวัวเฉ
โรงเรียนหวัวเฉียว | 30 ก.ย. 58
งานแสดงมุฑิตาจิต ผู้ทรงคุณค่า อำลาราชการ ด้วยวันวานที่ภาคภมิ ประจำปี 2558
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 30 ก.ย. 58
ทำงานให้เป็นสุข...สนุกกับงาน..
โรงเรียนดารุสสาลาม | 29 ก.ย. 58
หากอยากบังคับคนอื่น...ให้คิดเหมือนเรา
โรงเรียนดารุสสาลาม | 29 ก.ย. 58
เชิญชวนศิษย์เก่าบันทึกข้อมูลสถานะปัจจุบันของตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลของโรงเรียนในการติดตามผู้จบการศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ | 29 ก.ย. 58
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 29 ก.ย. 58
เเชมป์กรุงเทพมหานคร การเเข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสย
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 29 ก.ย. 58
กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียน 1/2558
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) | 29 ก.ย. 58
ค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม | 29 ก.ย. 58
โรงเรียนกุศลศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ระดัชั้นอนุบาล1- อนุบาล3 วันที่่ 6 ตุลาคม 2558
โรงเรียนกุศลศึกษา | 29 ก.ย. 58
เชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมลงทะเบียนศิษย์เก่าในเว็บไซต์โรงเรียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทะเบียนศิษย์เก่า
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา | 28 ก.ย. 58
ขอแสดงความยินดี กับลูกๆนักเรียนตัวจิ๋ว กับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน ฟุตซอล อบจ.ศรีสะเก
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม | 28 ก.ย. 58
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา
โรงเรียนพัฒนศึกษา | 28 ก.ย. 58
กำหนดการต่างๆของโรงเรียน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 28 ก.ย. 58
ประกาศผลการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 28 ก.ย. 58
ชมรมรักในหลวงเคนเน็ตฯ
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 28 ก.ย. 58
เชิญชวนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงาน The Symposium Independent Study (IS) 2015
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา | 27 ก.ย. 58
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ฉบับแก้ไข สำหรับนักเรียน ม.6)
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา | 27 ก.ย. 58
กิจกรรมส่งเสริมดนตรีพื้นเมืองและนาฎศิลป์
โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย | 27 ก.ย. 58
น้ำปัวแจ้งข่าว
โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา | 26 ก.ย. 58
7-8 ต.ค. 58 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ที่โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
โรงเรียนบ้านคลองลาน | 26 ก.ย. 58
6 ต.ค. 58 สอบแข่งขันความเป็นเลิศที่โรงเรียนสหมิตร (ป.3 ภาคเช้า ป.4 ภาคบ่าย)
โรงเรียนบ้านคลองลาน | 26 ก.ย. 58
6 ต.ค. 58 สอบแข่งขันความเป็นเลิศที่โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก (ป.1-3 ภาคเช้า ป.5-6 ภาคบ่าย)
โรงเรียนบ้านคลองลาน | 26 ก.ย. 58
ลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.บ้านเขากอบ ร่วมกิจกรรมทางน้ำ ณ เขาหัวแตก ต.เขากอบ 24 ก.ย. 2558
โรงเรียนบ้านเขากอบ | 25 ก.ย. 58
จัดประชุมกิจกรรมพัฒนา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย "ค่านิยม 12 ประการ" ณ ร.ร.บ้านเขากอบ 24 ก.ย. 25
โรงเรียนบ้านเขากอบ | 25 ก.ย. 58
อสม.ตำบลเขากอบ เยี่ยม/สำรวจลูกน้ำยุงลาย ณ ร.ร.บ้านเขากอบ 23 ก.ย. 2558
โรงเรียนบ้านเขากอบ | 23 ก.ย. 58
เจ้าหน้าที่อนามัยตำบลเขากอบ ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้น ป.1-6 ณ ร.ร.บ้านเขากอบ 21 ก.ย. 2558
โรงเรียนบ้านเขากอบ | 21 ก.ย. 58
งานสาน "สานฝันสานปัญญา พัฒนาคุณภาพเด็กตรัง รวมพลังสู่สากล" ณ ร.ร.ห้วยยอด(กลึงฯ) 11-13 ก.ย. 58
โรงเรียนบ้านเขากอบ | 11 ก.ย. 58
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 25 ก.ย. 58
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถ
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) | 25 ก.ย. 58
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ | 25 ก.ย. 58
สอบผ่าน สทศ. NIETS
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 25 ก.ย. 58
ศึกษาดูงาน (ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน)
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 24 ก.ย. 58
โรงเรียนอนุบาลเชียงของรับประเมินสถานศึกษาพระราชทานระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 24 ก.ย. 58
การกล่าวตักบีรมุฏลักในอีดดิลอัฎหา การตักบีรหลังละหมาดทุกครั้งเป็นการกล่าวตักบีรแบบมุฏลักหรือไม่ ? มั
โรงเรียนอัลฟาติฮะห์ | 24 ก.ย. 58
สรุปผลกิจกรรมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65
โรงเรียนอนุบาลญาริดา | 25 ก.ย. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 258/363 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th