หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดบ้านไร่
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแนะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 26
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายสงวน มนัส
ตำหแน่ง : นักการ/ภารโรง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายสุทิน นนทวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวสุทธินี ดีพลงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวนฤมล จิตรช่วย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายอดุลย์ นวลเปล่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวเทียนทอง พวงธรรม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,658,900 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,075,362 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,850,595 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,424,008 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,322,211 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,261,092 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,225,020 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,179,622 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,179,273 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,022,135 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 903,396 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 829,379 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 808,927 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 777,713 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 775,035 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
22 พฤศจิกายน
โรงเรียนพัฒนศึกษา | 23 พ.ย. 59
โรงเรียนร่องเคาะวิทยาแจ้งหยุดเรียนในวันพฤหัสที่ 24 พ.ย.59 เพื่อแข่งกีฬาอำเภอวังเหนือ
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา | 23 พ.ย. 59
เผยแพร่ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิชางานไฟฟ้า
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง | 23 พ.ย. 59
ขอเชิญคุณครูที่สนใจพานักเรียนมาอ่านหนังสือที่มุมเปิดโลกการอ่าน ของ เดอะพิซซ่า คอมปะนี ได้ที่ห้องสมุด
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา | 23 พ.ย. 59
ตารางสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แก้ไข ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๒๓ พ.ย.๕๙
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 23 พ.ย. 59
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง | 23 พ.ย. 59
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเ
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ | 23 พ.ย. 59
15 - 16 ธ.ค.59 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดด
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง | 23 พ.ย. 59
25 พ.ย. 59 จัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง | 23 พ.ย. 59
24 พ.ย.59 การทดสอบการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง | 23 พ.ย. 59
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ | 23 พ.ย. 59
11 พ.ย. 59 การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง | 23 พ.ย. 59
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 205/26 จำนวน 2 หลังๆละ 722,400 บาท
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 22 พ.ย. 59
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 22 พ.ย. 59
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างอื่นและพัฒนาสภาพแวดล้อม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 22 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว | 22 พ.ย. 59
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่66
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 22 พ.ย. 59
จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ฯ
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 22 พ.ย. 59
สอบ โอเน๊ต ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดตกพรม | 22 พ.ย. 59
ร่วมกิจกรรม วันวชิราวุธรำลึก ปี 2559
โรงเรียนวัดตกพรม | 22 พ.ย. 59

โรงเรียนบ้านวังหิน | 22 พ.ย. 59
กิจกรรมถวายความภักดี เเด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในหลวงรัชกาลที่๙
โรงเรียนสองครพิทยาคม | 22 พ.ย. 59
ผลการเแข่งขันงานวิชาการเขตการศึกษา 3 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 22 พ.ย. 59
เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ | 22 พ.ย. 59
การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 22 พ.ย. 59
เรื่อง งดการเรียนการสอน วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนนารีนุกูล | 22 พ.ย. 59
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยระหว่างวันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2559
โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ | 22 พ.ย. 59
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิ
โรงเรียนวัดสารอด | 22 พ.ย. 59
ประกาศ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์การ
โรงเรียนบ้านแนงมุด | 22 พ.ย. 59
ประกาศ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์การ
โรงเรียนบ้านแนงมุด | 22 พ.ย. 59
ประกาศ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์การ
โรงเรียนบ้านแนงมุด | 22 พ.ย. 59
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม ณ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง | 22 พ.ย. 59
สัปดาห์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา2559
โรงเรียนวิชชานารี | 22 พ.ย. 59
14 - 18 พ.ย. 59 นักเรียนในตำบลดอนโพธิ์ทองเรียนธรรมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง | 22 พ.ย. 59
Sports Campus มวยสากลนวมทอง โรงเรียน ผะดุงศิษย์พิทยา
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา | 22 พ.ย. 59
รับสมัครนักเรียนใหม่
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร | 22 พ.ย. 59
โรงเรียนบ้านพิงพวยจัดกิจกรรม "รวมพลังความภักดี" วันที่ 22 พฤษจิกายน 2559 พร้อมปลูกต้นไม้
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) | 22 พ.ย. 59
อาจารย์หญิง สุมน ผู้จัดการโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา นำ จัดกิจกรรม
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา | 22 พ.ย. 59
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนบ้านคลองมะขาม | 22 พ.ย. 59
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนวาริชวิทยา | 22 พ.ย. 59
น้องออโต้ ร้านถูกและดี
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท | 21 พ.ย. 59
ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก | 21 พ.ย. 59
นางสุมาลี อินทะสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเจียรดับ นำคณะครูมอบหนังสือและชั้นวางหนังสือแก่ชุ
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 21 พ.ย. 59
โรงเรียนวัดทุ่งรีประกาศสอบราคา การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ขนาด 3 ก้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง
โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี | 21 พ.ย. 59
กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” วันอังคารที่ 22 พ.ย. 59
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา | 21 พ.ย. 59
นักเรียนได้รับการคัดเลือกผลงานเข้าแค้มป์ Thailand ICT Youth Challenge 2016 ระดับประเทศ
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) | 21 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (สาขานาฏศิ
โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง | 21 พ.ย. 59
เชิญศิษย์เก่า-ปัจจุบัน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย | 21 พ.ย. 59
เฟื่องฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 22
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 21 พ.ย. 59
คุณโสภาวดี คงมาลา
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท | 20 พ.ย. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 54/296 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th