หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหินซา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางกรรณิการ์ พรหมหาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นายประทีป คำยะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)    จ.สุโขทัย
นันทนัช แถมจำรัส
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
วิภาวดี สุภาภาพ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,713,225 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,155,681 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,886,355 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,446,280 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,371,323 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,313,066 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,257,401 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,247,358 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,205,014 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,076,990 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 935,499 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 843,501 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,412 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 828,172 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 805,003 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผลการแข่งขันทางวิชาการระดับภาคเหนือ ณ จ.ลำปาง ของอนุบาลเชียงของ
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 19 ธ.ค. 59
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สารและการ จำแนก กลุ่มสาระการเรียนวิทยา
โรงเรียนบ้านคลองทราย | 19 ธ.ค. 59
สรุปเหรียญรางวัล โรงเรียนวัดกาหลง สพป. สมุทรสาคร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร
โรงเรียนวัดกาหลง(พึ่งสุนทรอุทิศ) | 19 ธ.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 19/12/59
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 19 ธ.ค. 59
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6
โรงเรียนวิชชานารี | 19 ธ.ค. 59
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-3
โรงเรียนวิชชานารี | 19 ธ.ค. 59
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา | 18 ธ.ค. 59
กีฬาสีภายใน วันที่ 9 ธันวาคม 2559
โรงเรียนบ้านตาด | 18 ธ.ค. 59
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 8 ระดับภาคเหนือ การแข่งขันสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา | 18 ธ.ค. 59
โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ 6 รายการ
โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ | 17 ธ.ค. 59
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ | 17 ธ.ค. 59
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จเยี่ยมโรงเรียนบ้านกล้อทอ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านกล้อทอ | 16 ธ.ค. 59
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) | 16 ธ.ค. 59
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล | 16 ธ.ค. 59
***รับสมัครนักเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 16 ธ.ค. 59
ขอแสดงความขอบคุณ คุณจิรภา กังแฮ พร้อมเพื่อนเทคนิคตรัง 31
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 15 ธ.ค. 59
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสกลวิทยา | 16 ธ.ค. 59
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนสกลวิทยา | 16 ธ.ค. 59
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสกลวิทยา | 16 ธ.ค. 59
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสกลวิทยา | 16 ธ.ค. 59
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสกลวิทยา | 16 ธ.ค. 59
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสกลวิทยา | 16 ธ.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 16/12/59
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 16 ธ.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 15/12/59
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 16 ธ.ค. 59
เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน ม.3 เข้าร่วมการประชุม
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 16 ธ.ค. 59
โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 16 ธ.ค. 59
คู่สายการแข่งขันประจันตะคัพ ครั้งที่ 20 ประจำวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559
โรงเรียนประจันตวิทยา | 16 ธ.ค. 59
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางยุพิน นาพัว
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 16 ธ.ค. 59
กิจกรรม"ภาพยนต์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 "
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 15 ธ.ค. 59
ประกาศผลสอบ..ครูอัตราจ้างชั่วคราว..วิชาเอกพลศึกษา
โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา | 16 ธ.ค. 59
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สำมัญ
โรงเรียนวัดแค | 16 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสอนราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๒/๒๘
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว | 15 ธ.ค. 59
แจ้งการเปิดเรียนชดเชยกรณีปิดน้ำท่วม
โรงเรียนระโนดวิทยา | 15 ธ.ค. 59
รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-3 ระดับภาคเหนือ
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา | 15 ธ.ค. 59
แผนผังโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว | 15 ธ.ค. 59
รายการประมาณราคากลาง สัญญาจ้างเลขที่1/2559
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร | 13 พ.ย. 58
***การมอบทุนของมูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 15 ธ.ค. 59
กิจกรรมปลูกต้นไม้แห่งความดี ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.๙
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร | 22 พ.ย. 59
กิจกรรมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร | 11 พ.ย. 59
***ชมภาพยนตร์ พรจากฟ้า
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 15 ธ.ค. 59
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพระดับภาคเหนือ
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา | 15 ธ.ค. 59
โรงเรียนแย้มจาดฯ รณรงค์เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 15 ธ.ค. 59
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จ.ลำปาง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย | 15 ธ.ค. 59
แจ้งหยุดเรียนวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 (แข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ)
โรงเรียนอนุบาลญาริดา | 15 ธ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ | 15 ธ.ค. 59
เก็บตกจาก "เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2,ม.3"
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 15 ธ.ค. 59
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน กิจกรรม 9 ส
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม | 15 ธ.ค. 59
เตรียมตัวสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม | 15 ธ.ค. 59
เชิญชวนอบรมทักษะการทำบ้านดิน
โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ | 14 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านติเตะ เรื่อง การประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
โรงเรียนบ้านติเตะ | 14 ธ.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 54/303 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th