หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 1
พิมพร รวดเร็ว​
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.บ้านกาศประชานุเคราะห์    จ.แพร่
นางสาวศศิธร ศรีจันทะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เนินสง่าวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสาวชมัยพร คงทรัพย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองหลวง    จ.สมุทรปราการ
นายภุชงค์ พุดกุเรือ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดประชานิมิตร    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุนัน นาคสุขปลั่ง
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสมจิตต์ สุภประเวศ
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,370,116 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,300,940 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,948,569 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,531,348 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,441,013 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,037,624 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,867,756 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,699,585 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,688,878 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,578,248 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,550,179 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,529,898 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,502,218 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,447,276 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,413,672 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 10 ก.พ. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 10 ก.พ. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 10 ก.พ. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 10 ก.พ. 61
การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๓ ปีบริบูรณ์)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 10 ก.พ. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 10 ก.พ. 61
นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนห้องเรียนละ ๔๐ คนต่อห้องและไม่ขยายจำนวนห้องเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 10 ก.พ. 61
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว๒๑)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 10 ก.พ. 61
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 10 ก.พ. 61
การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร์ของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นด้วยตัวอักษร(G)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 10 ก.พ. 61
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 10 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ปี 2561
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 09 ก.พ. 61
ห้องสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ปี 2561
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 09 ก.พ. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอ.2-ป.2
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส | 09 ก.พ. 61
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
โรงเรียนพัฒนศึกษา | 09 ก.พ. 61
ขอแสดงความยินดีในงานแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน 100 ปีเอกชน ภาคใต้การเล่านิทานคุณธรรม
โรงเรียนพัฒนศึกษา | 09 ก.พ. 61
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปี'61 (โควตา)
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 09 ก.พ. 61
สมัครเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 09 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ | 09 ก.พ. 61
25 - 28 มี.ค.2561 รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดแพรกษา | 09 ก.พ. 61
7 - 11 มี.ค.2561 รับสมัครนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดแพรกษา | 09 ก.พ. 61
28 ก.พ.-4 มี.ค.2561 รับสมัครนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 (เด็กเกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.2556 ถึง 31 ธ.ค.2556)
โรงเรียนวัดแพรกษา | 09 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง | 09 ก.พ. 61
ค่ายพุทธบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 09 ก.พ. 61
กำหนดการประเมินผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดธรรมปัญญา | 09 ก.พ. 61
กำหนดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านป่าคลอก | 09 ก.พ. 61
การประชุมแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 09 ก.พ. 61
ยินดีต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) | 09 ก.พ. 61
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนบ้านวังดินสอ | 09 ก.พ. 61
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 09 ก.พ. 61
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 09 ก.พ. 61
ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ "ราชวินิตบางแคฯ นิทรรศ 60" "ศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาการศึกษา ร.น.ป."
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ | 09 ก.พ. 61
ผลการคัดเลือกครูผู้ปกครองหอพักชาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 09 ก.พ. 61
ประกาศรับนักเรียนระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program:MEP
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 09 ก.พ. 61
ประกาศรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 09 ก.พ. 61
ประกาศรับนักเรียนระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 09 ก.พ. 61
AIS มอบชุดทีวีและอินเตอร์เน็ตให้โรงเรียนปากพูน(6ก.พ.61)
โรงเรียนปากพูน | 09 ก.พ. 61
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ต้อนรับคณะเลขาฯกพฐ.และคณะผอ.9ท่าน
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี | 08 ก.พ. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รายละเอียดที่ดาวน์โหลดเอกสา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร | 08 ก.พ. 61
รำยชื่อนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกในโครงกำรโควตำดำวรุ่ง ดำรุส 61
โรงเรียนดารุสสาลาม | 08 ก.พ. 61
เรียนดีชาย-ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม | 08 ก.พ. 61
ความสามารพิเศษ ม.1 ชาย
โรงเรียนดารุสสาลาม | 08 ก.พ. 61
ความสามารพิเศษ ม.1 หญิง
โรงเรียนดารุสสาลาม | 08 ก.พ. 61
ผลการเรียนดี ม.4
โรงเรียนดารุสสาลาม | 08 ก.พ. 61
ห้องเรียนวิทย์_คณิต ม.4
โรงเรียนดารุสสาลาม | 08 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ | 08 ก.พ. 61
คำสั่งที่ 34/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร นร. โครงการเพชรอินทนิล ปี'61
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 08 ก.พ. 61
รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 17
โรงเรียนวิชชานารี | 08 ก.พ. 61
อบรมการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย( 0 – 6 ปี) ของผู้เลี้ยงดูเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก
โรงเรียนวิชชานารี | 08 ก.พ. 61
การอบรมหลักสูตรการศึกษาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560
โรงเรียนวิชชานารี | 08 ก.พ. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 54/436 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th