หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านบุดี
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนสูง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองอําเภอจีน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
นางสาวชลธิชา วิจาอ้าย
ตำหแน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
กลุ่ม : ประถมศึกษา
ร.ร.อนุบาลเชียงของ    จ.เชียงราย
นายสมพร สูตรแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดทุ่งคา    จ.สงขลา
นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์ ภูมิพันธ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดทุ่งคา    จ.สงขลา
นางสมประดี วิจะสิกะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดทุ่งคา    จ.สงขลา
นายธีรเดช อนันตชัยกุล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.คลองเมืองพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
นายเฉลิมศักดิ์ ภารดิลก
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : นักการ แม่ครัว พนักงานขับรถ
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 1,789,701 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 1,660,960 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,567,650 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,191,051 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,121,484 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 995,859 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 969,228 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 964,411 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 838,562 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 801,320 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 716,027 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 709,526 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 668,102 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 654,871 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 629,059 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (วันรับสมัคร คลิ๊ก)
โรงเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา | 05 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (เข้าใหม่) ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 05 เม.ย. 59
ประกาศประมูลจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)ด้วยระบบอิเ
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) | 05 เม.ย. 59
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง | 05 เม.ย. 59
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม | 04 เม.ย. 59
ประกาศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต กำหนดจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕ - ก
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต | 04 เม.ย. 59
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสัญญพงศ์ คำมาธีรโรจน์
โรงเรียนประจันตวิทยา | 04 เม.ย. 59
รับสมัครนักเรียนใหม่ ตั้งแต่ 25 มีนาคม 59 เป็นต้นไป
โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน | 04 เม.ย. 59
วันที่ 3 พ.ค. 59 ให้นักเรียนรับเงินเรียนฟรี
โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน | 04 เม.ย. 59
เด็กเก่งเลย๒ เด็กชานสัญญพงษ์ คำมาธีรโรจน์
โรงเรียนประจันตวิทยา | 04 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนชั้น ม.๑ และ ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนตันหยงมัส | 04 เม.ย. 59
ปฏิทินงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโนนข่าวิทยา | 04 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ) | 04 เม.ย. 59
กรรมการคุมสอบ และเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 04 เม.ย. 59
กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา | 03 เม.ย. 59
ผลการสอน O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนโนนข่าวิทยา | 03 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบนักเรียนม.1 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโนนข่าวิทยา | 03 เม.ย. 59
เอกสารการมอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนควนเนียงวิทยา | 03 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อ นักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ | 02 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือก เข้า ม.4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนควนเนียงวิทยา | 03 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 03 เม.ย. 59
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 03 เม.ย. 59
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 03 เม.ย. 59
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 03 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 03 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 02 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนทั่วไป
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 02 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนม.3 เดิม
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 02 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 02 เม.ย. 59
รูปนักเรียนรับวุฒิการศึกษา
โรงเรียนวัดคลองเก้า | 02 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนนารีนุกูล | 02 เม.ย. 59
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านจาน | 02 เม.ย. 59
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านจาน | 02 เม.ย. 59
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านจาน | 02 เม.ย. 59
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านจาน | 02 เม.ย. 59
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านจาน | 02 เม.ย. 59
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านจาน | 02 เม.ย. 59
ประเมินเบสสถานศึกษาพอเพียงระดับภาคใต้
โรงเรียนบ้านเนินทอง | 02 เม.ย. 59
เบสสถานศึกษาพอเพียงระดับประเทศ ปี 2558
โรงเรียนบ้านเนินทอง | 02 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทนักเรียนทั่วไป
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ | 02 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทนักเรียนทั่วไป
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ | 02 เม.ย. 59
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2558
โรงเรียนบ้านจาน | 02 เม.ย. 59
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2558
โรงเรียนบ้านจาน | 02 เม.ย. 59
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2558
โรงเรียนบ้านจาน | 02 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบ ม.4 ห้องเรียนวิทย์- คณิต (แก้ไขแล้ว)
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 02 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบ ม.4 ความสามารถพิเศษ
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 02 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบ ม.4 ห้องเรียนศิลปะ-จีน
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 02 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบ ม.4 ห้องเรียนศิลปะ-ทั่วไป
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 02 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบ ม.4 ห้องเรียนศิลปะ-ฝรั่งเศส
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 02 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบ ม.4 ห้องเรียนศิลปะ คณิต
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 02 เม.ย. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 54/254 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th