หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านโคกศรี
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนวัดรวก(พร้อมพิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 0
โรงเรียนวัดบางขนุน(ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบางรักน้อย
สพป.นนทบุรี เขต 0
โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม
สพป.พิษณุโลก เขต 0
โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านวังด้ง
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ
สพป.ปัตตานี เขต 2
นางสาวศิริญญา ไชยโคตร์
ตำหแน่ง : อัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเมมสุวรรณาราม    จ.พิษณุโลก
นายศราวุฒิ สุพัฒน์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเมมสุวรรณาราม    จ.พิษณุโลก
นายรังสรรค์ สุขกลิ่น
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดเมมสุวรรณาราม    จ.พิษณุโลก
นายทวีป ปานเกิด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเมมสุวรรณาราม    จ.พิษณุโลก
นายสุรศักดิ์ อนุรักษ์ชนะชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดเมมสุวรรณาราม    จ.พิษณุโลก
นายเชิดพงษ์ งอกนาวัง
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.แก้งคร้อวิทยา    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,275,660 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,439,966 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,045,310 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 1,992,234 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,635,026 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,626,176 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,545,645 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,437,128 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,337,795 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,323,133 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,295,933 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,058,062 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,044,590 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,029,034 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 917,086 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบกา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 16 พ.ค. 60
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ร่วมพิธีกับมหาวิทยาลัยราภัฎเชียงราย ส่งมอบนักศึกษาจีน
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 16 พ.ค. 60
ประกาศนักเรียนที่มีรายชื่อซำ้ชั้นทุกคน (ตามประกาศหน้าห้องวิชาการ)
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 16 พ.ค. 60
แบบประเมินตนเอง (นักเรียน)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 16 พ.ค. 60
ยินดีต้อนรับครูอัครพนธ์ อินธิราช สู่รั้วเหลือง-ม่วง
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา | 16 พ.ค. 60
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๙๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 16 พ.ค. 60
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย | 16 พ.ค. 60
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า | 16 พ.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม | 02 พ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม | 02 พ.ค. 60
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและ
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ | 16 พ.ค. 60
คำสั่ง ๘๐ / ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 16 พ.ค. 60
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๑๐๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการฯ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 16 พ.ค. 60
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๑๐๐ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการฯ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 16 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียน1/60
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร | 16 พ.ค. 60
สานฝันวงโยธวาฑิตอนุบาลเชียงของเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศมาเลเซีย
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 16 พ.ค. 60
ผังห้องเรียนและอาคารเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 16 พ.ค. 60
ตารางเรียน ม.6
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 16 พ.ค. 60
ตารางเรียน ม.5
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 16 พ.ค. 60
ตารางเรียน ม.4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 16 พ.ค. 60
ตารางเรียน ม.4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 16 พ.ค. 60
ตารางเรียน ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 16 พ.ค. 60
ตารางเรียน ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 16 พ.ค. 60
ตารางเรียน ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 16 พ.ค. 60
ตารางเรียนและผังอาคารเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 16 พ.ค. 60
ค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp "Learning by doing camp"
โรงเรียนบ้านประตง | 15 พ.ค. 60
แจ้งนางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้าประชุมการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทาง STEM
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง | 15 พ.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านรามัน | 15 พ.ค. 60
เปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) | 15 พ.ค. 60
สพฐ.ชวนครูส่งผลงานร่วมคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2560
โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล | 15 พ.ค. 60
แจ้งการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล3
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 15 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาไทย
โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ | 15 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 15 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน
โรงเรียนห้วยยางศึกษา | 15 พ.ค. 60
ปฐมนิเทศเปิดภาคเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 15 พ.ค. 60
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนปาย ม.1 - ม.6 รดน้ำดำหัวขอขมาครูอาจารย์
โรงเรียนปายวิทยาคาร | 15 พ.ค. 60
ปรับพื้นฐานนักเรียน "มัธยมศึกษาปีที่ 1" ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 15 พ.ค. 60
ปรับพื้นฐานนักเรียน "ประถมศึกษาปีที่ 1" ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 15 พ.ค. 60
ปรับพื้นฐานนักเรียน "อนุบาล 1" ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 15 พ.ค. 60
13 พฤษภาคม 2560 จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนหลักศปพพ.โรงเรียนโสตศึกษา จ.เพชรบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 14 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2560
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม | 14 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม | 14 พ.ค. 60
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) | 14 พ.ค. 60
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง-นาฏศิลป์
โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง | 14 พ.ค. 60
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา | 14 พ.ค. 60
ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ชั้น ม.4 และ ม.6
โรงเรียนนารีนุกูล | 14 พ.ค. 60
เชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองประจำ ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล | 14 พ.ค. 60
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 97 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 14 พ.ค. 60
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม | 14 พ.ค. 60
โครงการ
โรงเรียนปายวิทยาคาร | 14 พ.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 54/341 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th