หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์"
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 0
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 0
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
สพป.ภูเก็ต เขต 0
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
สพป.หนองคาย เขต 3
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๗(บ้านท่าฉนวน)
สพป.ชัยนาท เขต 0
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
นางอมรา เพทาย
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
นายยุทธนา แก้วรักษ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
นายเพลิง ขุนชิต
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
นายจักรพงษ์ ทองประดับ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
ดร. สุวณี อึ่งวรากร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
นางสาวจิรประภา เกรียงไกร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์"    จ.ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,558,187 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 2,814,479 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,586,124 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,351,189 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,107,212 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,700,400 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,573,880 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,562,391 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,382,664 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,380,108 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,379,707 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,177,167 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,148,947 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,092,137 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,081,352 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คําสั่ง ที่ 193 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนประจําปี 2560
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 25 ก.ค. 60
ขอเป็นกำลังใจ "นักแตะ" โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 25 ก.ค. 60
ประชุม "สภานักเรียนประจำปี ๒๕๖๐" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 25 ก.ค. 60
ประชุม "คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวีรนาทศึกษา"
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 25 ก.ค. 60
แจ้งนายประเสริฐ พื้นหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง เข้าประชุมผอ.สถานศึกษาในอ.บ้านแฮด ที่รร.บ
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง | 25 ก.ค. 60
แจ้งนางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์ เข้าประชุมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง | 25 ก.ค. 60
ปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สู่ความทัดเทียมกับอาเซียน
โรงเรียนห้วยยางศึกษา | 25 ก.ค. 60
เผลแพร่งานวิชาการ นายศราวุฒิ วงษ์วัติ
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล | 24 ก.ค. 60
ทดสอบเผลแพร่งาน
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล | 24 ก.ค. 60
ทดสอบเผลแพร่งาน
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล | 24 ก.ค. 60
ประกาศเรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 24 ก.ค. 60
วันที่ 24/7/60 งาน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร
โรงเรียนปายวิทยาคาร | 24 ก.ค. 60
ร.ร.อ่อนวิมลฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การออกแบบศรลม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับช
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา | 24 ก.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยา ที่สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกห้อง Gited ชั้น ม.1
โรงเรียนอรพินพิทยา | 24 ก.ค. 60
นักบัญชีน้อย ห.ศ. ประชารัฐ
โรงเรียนห้วยยางศึกษา | 24 ก.ค. 60
015_042694285 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรม
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 24 ก.ค. 60
014_042694283 ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 24 ก.ค. 60
013_042694284 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 24 ก.ค. 60
005_042694289 เชิญชวนบุคลากรครูเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึก
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 24 ก.ค. 60
004_042694290 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 24 ก.ค. 60
003_042694250 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 24 ก.ค. 60
การประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม | 24 ก.ค. 60
สานสายใย พี่สู่น้อง ครั้งที่ 1
โรงเรียนห้วยยางศึกษา | 24 ก.ค. 60
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา | 24 ก.ค. 60
ทีมศาสนกิจ รร.เคนเน็ตฯร่วมนมัสการพระเจ้า
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 24 ก.ค. 60
ทีมศาสนกิจ รร.เคนเน็ตฯนมัสการพระเจ้า
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 24 ก.ค. 60
ร่วมแสดงความยินดีกับเหรียญรางวัล
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 24 ก.ค. 60
วันที่ 22/7/60 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ธนีพหลโยธิน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปายวิทยาคาร
โรงเรียนปายวิทยาคาร | 24 ก.ค. 60
โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ ทดสอบระบบ นายวีระยุทธ ไชยปัญหา
โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ | 24 ก.ค. 60
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 24 ก.ค. 60
คำสั่ง ที่ 112 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง และหน้าที่นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบก
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 24 ก.ค. 60
คำสั่ง ที่ 172 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 24 ก.ค. 60
รับมอบทุนนักเรียนยากจนจาก สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 24 ก.ค. 60
อบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวฯ รุ่นที่ 3
โรงเรียนวิชชานารี | 24 ก.ค. 60
รวมพลัง อสม. ปราบยุงลาย
โรงเรียนวิชชานารี | 24 ก.ค. 60
พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนวิชชานารี | 24 ก.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๑๙๖ / ๒๕๖๐ เรื่องอนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมวังจันทนริเวอรวิว
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 24 ก.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๑๙๔ / ๒๕๖๐ เรื่องอนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมนานเจา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 24 ก.ค. 60
วารสารโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด ปีการศึกษา 2560 ฉบับเดือนมิถุนายน
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด | 24 ก.ค. 60
อบรมคูปอง ครูพัชรินทร์ เหลืองทอง
โรงเรียนบ้านเตียนอาง | 24 ก.ค. 60
อบรมบ้านวิทย์ ฯ น้อย
โรงเรียนบ้านเตียนอาง | 24 ก.ค. 60
ขอเชิญร่วมงามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง | 23 ก.ค. 60
อ.ว.น. ร่วมใจ จิตอาสา ทำดอกไม้จันทร์ถวายพ่อ
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง | 23 ก.ค. 60
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านบางเจริญ | 23 ก.ค. 60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง | 22 ก.ค. 60
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำค่านิยม 12 ประการ วัดบ้านตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง | 22 ก.ค. 60
ทดสอบการอ่าน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 22 ก.ค. 60
สอบคัดเลือกนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี 2560
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 22 ก.ค. 60
กิจกรรมจากโก๋แก่
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 22 ก.ค. 60
กิจกรรมจากโอวัลติน
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 22 ก.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 54/363 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th