หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 1
พิมพร รวดเร็ว​
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.บ้านกาศประชานุเคราะห์    จ.แพร่
นางสาวศศิธร ศรีจันทะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เนินสง่าวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสาวชมัยพร คงทรัพย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองหลวง    จ.สมุทรปราการ
นายภุชงค์ พุดกุเรือ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดประชานิมิตร    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุนัน นาคสุขปลั่ง
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสมจิตต์ สุภประเวศ
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,370,100 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,300,939 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,948,565 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,531,346 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,441,011 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,037,624 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,867,752 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,699,585 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,688,871 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,578,247 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,550,178 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,529,895 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,502,218 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,447,274 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,413,663 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 7832 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนหอพระ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
2 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา (ศรีธนาวิทยา) 1 เชียงใหม่ เอกชน
3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
4 โรงเรียนวรเชษฐอนุสสรณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
5 โรงเรียนอนุศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
6 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
7 โรงเรียนอนุบาลพรรณี 1 เชียงใหม่ เอกชน
8 โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
9 โรงเรียนอนุบาลอุบลลัษณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
10 โรงเรียนอนุบาลสถาพร 1 เชียงใหม่ เอกชน
11 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
12 โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
13 โรงเรียนพุทธิโศภน 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
14 โรงเรียนธรรมราชศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
15 โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ 1 เชียงใหม่ เอกชน
16 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณแม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
18 โรงเรียนอนุบาลเดือนเพ็ญ 1 เชียงใหม่ เอกชน
19 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
20 โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 เชียงใหม่ เอกชน
21 โรงเรียนเซนต์มาร์การีตา เชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
22 โรงเรียนอนุบาลโพธิรักษ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
23 โรงเรียนเซนต์เทเรวีนัส วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
24 โรงเรียนบ้านปลาดาว 0 เชียงใหม่ รัฐบาล
25 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
26 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
27 โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา 1 เชียงใหม่ เอกชน
28 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 1 เชียงใหม่ เอกชน
29 โรงเรียนอนุบาลนครพิงค์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
30 โรงเรียนกุลมาฒน์เชียงใหม่วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
31 โรงเรียนวชิรวิทย์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
32 โรงเรียนสันติศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
33 โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต 1 เชียงใหม่ เอกชน
34 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
35 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
36 โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
37 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
38 โรงเรียนอนุบาลลานนา 1 เชียงใหม่ เอกชน
39 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
40 โรงเรียนศศิราวดี วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
41 โรงเรียนศรีเนห์รู 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
42 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
43 โรงเรียนเชิงดอยสุเทพ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
44 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
45 โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย 1 เชียงใหม่ เอกชน
46 โรงเรียนวัดสวนดอก 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
47 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
48 โรงเรียนอนุบาลสุเทพ 1 เชียงใหม่ เอกชน
49 โรงเรียนอนุบาลดรุณรักษ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
50 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/157 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th