หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 1
พิมพร รวดเร็ว​
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.บ้านกาศประชานุเคราะห์    จ.แพร่
นางสาวศศิธร ศรีจันทะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เนินสง่าวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสาวชมัยพร คงทรัพย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองหลวง    จ.สมุทรปราการ
นายภุชงค์ พุดกุเรือ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดประชานิมิตร    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุนัน นาคสุขปลั่ง
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสมจิตต์ สุภประเวศ
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,370,080 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,300,938 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,948,559 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,531,346 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,441,011 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,037,622 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,867,751 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,699,584 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,688,871 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,578,244 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,550,175 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,529,893 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,502,217 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,447,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,413,657 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 2036 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนสหะพาณิชย์ 1 ชลบุรี เอกชน
2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ชลบุรี รัฐบาล
3 โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ 1 ชลบุรี เอกชน
4 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1 ชลบุรี เอกชน
5 โรงเรียนเทศบาล 1 ชลบุรี รัฐบาล
6 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก 1 ชลบุรี เอกชน
7 โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ชลบุรี เอกชน
8 โรงเรียนเฉลิมศรี 1 ชลบุรี เอกชน
9 โรงเรียนอนุวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
10 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 0 ชลบุรี รัฐบาล
11 โรงเรียนศิริวิทย์วัฒนา 1 ชลบุรี เอกชน
12 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ชลบุรี รัฐบาล
13 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส(สุทธิพงษ์ประชานุกูล) 1 ชลบุรี รัฐบาล
14 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
15 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม 1 ชลบุรี รัฐบาล
16 โรงเรียนเฮงฮ่าง 1 ชลบุรี เอกชน
17 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 1 ชลบุรี เอกชน
18 โรงเรียนธรรมวาที 1 ชลบุรี เอกชน
19 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
20 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 1 ชลบุรี เอกชน
21 โรงเรียนอนุบาลสุรางค์รักษ์ 1 ชลบุรี เอกชน
22 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1 ชลบุรี รัฐบาล
23 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ 1 ชลบุรี เอกชน
24 โรงเรียนสุขุมวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
25 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1 ชลบุรี รัฐบาล
26 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1 ชลบุรี รัฐบาล
27 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 1 ชลบุรี รัฐบาล
28 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
29 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1 ชลบุรี รัฐบาล
30 โรงเรียนวัดบางเป้ง 1 ชลบุรี รัฐบาล
31 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1 ชลบุรี เอกชน
32 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
33 โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน 1 ชลบุรี เอกชน
34 โรงเรียนชลราษฏรอำรุง 1 ชลบุรี รัฐบาล
35 โรงเรียนอนุศาสน์พิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
36 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1 ชลบุรี รัฐบาล
37 โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ 1 ชลบุรี เอกชน
38 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ชลบุรี เอกชน
39 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1 ชลบุรี รัฐบาล
40 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ชลบุรี เอกชน
41 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ 1 ชลบุรี เอกชน
42 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1 ชลบุรี รัฐบาล
43 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1 ชลบุรี รัฐบาล
44 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 1 ชลบุรี รัฐบาล
45 โรงเรียนเกษมวิทย์ 1 ชลบุรี เอกชน
46 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
47 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 1 ชลบุรี รัฐบาล
48 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1 ชลบุรี รัฐบาล
49 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 1 ชลบุรี รัฐบาล
50 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 1 ชลบุรี รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/41 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th